Teszt szöveg  
     

Független magyar kiadók könyvei


Szabó Péter: A keleti egyházak szentségi joga.

Miért becsült az ár?

Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a Forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a Forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

Miért nem adják meg egészen pontosan a beszerzés időigényét?

A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

Cím:

A keleti egyházak szentségi joga.

Alcím:

Összehasonlító bemutatás

Sorozatcím:

Collectanea Athanasiana

Szerző:

Szabó Péter

ISBN13:

9786155073113

ISBN10:

6155073112

Kiadó:

Szent Atanáz Kiadó (Görögkatolikus Hittudományi Főiskola kiadója)

Megjelenés dátuma:

2012. szeptember 01

Kötéstípus:

Keménykötés

Terjedelem:

166 x 241 x 30 mm

Súly:

654 g

Listaár:

4500 Ft (áfával)

Kedvezmény(ek): 15 %
A kedvezmény csak az Értesítés a kedvenc témákról hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes. Kattintson ide, ha még nincs feliratkozva!

Beszerezhetőség:

Készleten van. A délelőtt 11 h-ig elküldött rendelést következő munkanapra, az azután leadottat a második munkanapra szállítjuk.

Nyelv:

magyar

Témakör:

Jogtudomány
Keresztény teológia
Kereszténység

 

Kosárba teszek

példányt

Rövid leírás:

Részlet a szerző előszavából: „Jelen munkánk a keleti törvénykönyv szentségjogi fejezeteit tárgyalja. Elsődleges célunk a keleti jog latin fegyelemhez viszonyított sajátosságainak a kiemelése. Írásunk nem képez komplett keleti szentségjogi traktátust, hanem csak a két fegyelmi rend közötti differenciák részletes bemutatására koncentrál. Ebből adódóan a hatályos latin szentségi fegyelem előzetes ismeretét feltételezi. A latin és keleti kánonjog e komparatív bemutatását maga II. János Pál pápa szorgalmazta ismételten.”

Tartalomjegyzék:

I. rész A keleti egyházak A keleti egyházak történeti családfája, mai elrendeződése és általános alakzata 1.1. A keleti egyházak csoportosítási szempontjai: tradíció, hitvallás, hierarchikus felépítés 1. A tradíció szerinti csoportosítás 2. A doktrína (hitvallás) szerinti csoportosítás 3. Az autonómia foka és a hierarchikus rang szerinti csoportosítás 1.2. A keleti egyházak mai elrendeződése 1. Az akatolikus keleti egyházak a) Az asszír egyház b) A ‘monofizita’ egyházak c) A ‘bizánci’ ortodox egyházak d) Nyugati rítusú ‘ortodoxok’ Összegzés 2. Katolikus keleti egyházak . a) Alexandriai tradíció . b) Antióchai tradíció c) Káld tradíció d) Örmény tradíció e) Konstantinápolyi tradíció Összegzés. 1.3. Keleti kereszténység Magyarországon 1. A történelmi határok között 2. A mai országban Összegzés II. rész A keleti szentségi jog sajátosságai (CCEO xvi. cím, i–vi. fejezet) I. fejezet: Előzetes szentségjogi megjegyzések 1. A szentségek arculata és rendje a keleti hagyományban a) A keleti (szentség)teológiai szemlélet néhány alapjegye . b) A szentségek száma c) A szentség(ek) teljesség szerinti megközelítése (definíció?) 2. A keleti szentségi jog kodifikációjának kiindulási pontjai. II. fejezet: Az egyes szentségek fegyelme . 0. § A szentségi jog bevezető kánonjai 1. A bevezető ‘teológiai’ kánonok pneumatológiai aspektusa . 2. A nyilvános istentisztelet szabályozása 3. Kapcsolatok az akatolikusokkal a megszentelői küldetés terén: a tilalomtól a jogrendközi szabályozás felé a) Az ekkleziológiai kép és a kapcsolatok alapelveinek módosulása . b) A communicatio in sacris területei és határai a keleti kódex szerint c) A jogrendközi koordináció és jogalkotás feladatai. . . . d) A szent dolgokban való közösködés . 4. A szentségi ‘karakter’ kérdése és a szentségek feltételes kiszolgáltatása . 5. Aktív részvétel az egyház liturgikus életében 6. A szentségek kiszolgáltatásának rítusa és a ‘biritualizmus’ a) A saját rítus szerinti celebráció kötelezettsége . . . . b)A ‘birituális’ felhatalmazás Összegzés 1. § A keresztség szentsége 1. Bevezető teológiai kánon 2. A szentség kiszolgáltatója 3. A keresztszülő 4. A keresztelés helye és bizonyítása 5. Excursus: a ‘heterodox’ keresztség érvényességének megítélése az ortodoxiában . Összegzés 2. § A bérmálás szentsége 1. Bevezető teológiai kánon: a bérmálás funkciója 2. A szentség ‘anyaga’ és ‘form[ul]ája’ a) A ‘szent műron’, avagy a bérmálás ‘anyaga’ b) A szentség kiszolgáltatási form[ul]ája . 3. A bérmálás ideje és teológiai helye a beavatás menetében. a) A szentségkiszolgáltatás ideje b) A beavatás szentségeinek sorrendje 4. A szentség kiszolgáltatója a) Elméleti kérdések b) A bérmálás mai egyházközi kiszolgáltatatása . b.1) Sajátjogú egyházak közötti relációban α) Érvényesség β) Megengedettség β.1) Keleti kiszolgáltató – latin felvevő. β.2) Latin kiszolgáltató – keleti felvevő γ) Anyakönyvezés b.2) Felekezetközi kiszolgáltatás 5. A bérmálás az asszír egyházban 6. A bérmálás mint a ‘kánoni’ egyházba történő felvétel szertartása 7. Excursus: a keleti szentségi praxis hatása: indikátor? . Összegzés 3. § Az Eucharisztia 1. A teológiai bevezető kánon 2. Szabályok a szentliturgia végzéséről a) Aktív közreműködés a liturgiában b) A liturgiavégzés helye, ideje és gyakorisága. c) A koncelebráció . 3. Szabályok a szentség kiszolgáltatásáról és felvételéről . a) A szentség kiszolgáltatója b) A felvevő életkora . c) A szentáldozás közege és gyakorisága d) A két szín alatti áldozás e) A szentségi böjt f ) A rítusközi áldozás régen és ma 4. Egyéb eucharisztikus szabályok a) Az eucharisztia anyaga . b) Az eucharisztia őrzése és imádása 5. A miseadományok. Összegzés . 4. § A bűnbánat szentsége 1. Bevezető kánon 2. Történeti visszatekintés 3. A bűnbánat végzője, ideje, helye és módozata 4. A gyóntató a) ‘Ordó’, fakultás és alkalmasság b) Az ortodox papok gyóntatási ‘joghatóságának’ elismerése. c) Rítusközi feloldozási illetékesség régen és ma 5. A gyóntatási felhatalmazás rezervációja a) A ‘fenntartott bűnök’ rendszerének lényege és célja b) A gyóntatási felhatalmazás fenntartásának természete, valamint a rezervációk kiadására illetékes hatóság. c) A CCEO által rezervált feloldozások d) Eljárások a rezervált bűn feloldozásánál e) A rezerváció automatikus eseti megszűnése . 6. Egyházközi esettan (‘reservatio peccati’) 7. Felekezetközi szentségkiszolgáltatás . 8. Excursus: a bűnbánat szentsége az ortodox egyházakban Összegzés 5. § A szent rendek (‘felszentelés’) 1. Bevezető teológiai kánon. 2. A szent rendek kiszolgáltatása és kiszolgáltatója a) A szentség lényegi elemei . b) A püspökszentelési küldetés és a szentelők c) A szentelés rítusa d) A pátriárka szentelői jogköre 3. A diakonátus helyreállítása 4. A szentelés alanya a) Érvényességi kritériumok b) Megengedettségi előírások c) Excursus: a cölibátus megítélésének keleti szempontjai 5. A szent rendek akadályai 6. Egyéb keleti szabályok 7. Excursus: A katolikus és az anglikán szentelések érvényességének ortodox megítélése Összegzés 6. § A betegek kenete 1. A szentség célja és felvevője 1.1 A szentség célja 1.2 A felvevő állapota 1.3 A felvevő diszpozíciója és életkora (értelemhasználat) 2. A szentség anyaga és kiszolgáltatója 2.1 Az szentség anyaga 2.2 Az szent kenet kiszolgáltatója 3.a) Excursus (i): Képes-e a kisded (‘infans’) a betegek kenetének érvényes vételére? 3.b) Excursus (ii): A betegek kenete az ókeleti egyházakban Összegzés Záró megjegyzések 1. A keleti szentségi jog szakirodalmi helyzete és megújuló forrásai 2. Észrevételek a ‘varietas’ és ‘koordináció’ kérdéseikhez. 3. Az összehasonlító szentségi jog kutatásának módszertana, fontossága, perspektívái

 
Copyright © 2000-2020. Minden jog fenntartva. Prospero Könyvei Budapest
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 272  A Prospero a Prospero Könyvei Budapest Kft. EU Közösségi Védjegye (OHIM No. 003781564)
Prospero Könyvei Kft. | 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20. | Tel.: (06-1) 301-0642, Fax: (06-1) 302-8410

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet Elfogadom

/katalogus/konyvek/index.html