Teszt szöveg  
     

Független magyar kiadók könyvei


Fedeles Tamás, Hunyadi Zsolt: Szent Márton és Benedek nyomában Tanulmányok Koszta László emlékére

Miért becsült az ár?

Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a Forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a Forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

Miért nem adják meg egészen pontosan a beszerzés időigényét?

A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

Cím:

Szent Márton és Benedek nyomában Tanulmányok Koszta László emlékére

Sorozatcím:

Fontes et Libri 3.

Szerkesztő:

Fedeles Tamás, Hunyadi Zsolt

ISBN13:

9789633067093

ISBN10:

963306709X

Kiadás sorszáma:

1. kiadás

Kiadó:

"Magyarország a középkori Európában" Kutatócsoport

Megjelenés dátuma:

2019. december 20

Kötéstípus:

Keménykötés

Terjedelem:

610 oldal

Súly:

290 g

Illusztrációk:

20

Listaár:

5100 Ft (áfával)

Kedvezmény(ek): 10 %
A kedvezmény csak az Értesítés a kedvenc témákról hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes. Kattintson ide, ha még nincs feliratkozva!

Beszerezhetőség:

Készleten van. A délelőtt 11 h-ig elküldött rendelést következő munkanapra, az azután leadottat a második munkanapra szállítjuk.

Hol kapható:

Ezt a könyvet megvásárolhatja viszonteladó partnereinknél is.
DEBRECEN: Alternatív Könyvesbolt (tel: 06-52-310-137, email: gyvizer@t-online.hu).
Vásárlás előtt tájékozódjon telefonon, hogy valóban van-e példányuk!

Nyelv:

angol, magyar

Témakör:

Történettudomány általában, módszertana
Középkor (XV. század végéig)
Európa történelme
A történelem segédtudományai
Magyar történelem általában
Középkori magyar történelem
Török hódoltság időszaka
Egyháztörténelem
Keresztény teológia
Keresztény irodalom, életrajzok, regények

 

Kosárba teszek

példányt

Hosszú leírás:

Immár több mint négy éve nincs közöttünk Koszta László, a magyar kö-zépkori egyháztörténeti kutatások nemzetközileg elismert professzora. Személyisége, munkássága, szakmai eredményei révén széleskörű kapcso-latrendszert alakított ki az évek során, pályatársak, közeli és távoli kollé-gák, tanítványok, valamint a barátok közül sokan vettek részt az emlékére megrendezett két konferencián. Az események időpontja Koszta professzor egy-egy kedves kutatási területéhez igazodott: az első megemlékezésre Szent Márton (2015), míg a nagyobb szabású nemzetközi tanácskozásra Szent Benedek (2016) ünnepén került sor Szegeden. Jelen gyűjteményes kötet a két emlékülésen elhangzott előadások tanulmánnyá érlelt, lektorált változatát tartalmazza. Az itt olvasható 40 dolgozat közül a Personalia részben közölt öt írás kifejezetten Laci kutatásait tekinti át személyes hangvételű visszaemlékezésekkel, történetekkel. A kötetben közölt tanul-mányok – amelyek kéziratait a szerzők 2016 őszén zárták le – tematiká-jukban nagyon széles spektrumot fednek le. Túlnyomórészt – Koszta Laci érdeklődéséhez igazodva – egyháztörténeti kérdéseket (pl. krisztianizáció, egyházi társadalom, szerzetesrendek) tárgyalnak, de találunk gazdaság-, jog-, intézmény- és kormányzattörténeti feldolgozásokat is. A szerzők között vannak anyaországbeliek és határon túliak egyaránt; a magyar szakembe-rek mellett horvát, lengyel, francia kollégák is tisztelegtek Laci munkássá-ga előtt. Laci szakmai tekintélyének, közvetlen személyiségének lenyomata e kötet, hiszen a történészképzést végző jelentős hazai tudományegyetemek szinte mindegyike (DE, ELTE, KGRE, PTE, SZTE) képviselteti magát egy vagy több szerzővel. A legméltóbb emlékezés természetesen a tudomány művelésének ösvé-nyein teljesíthető ki. Elvinni magunkkal és tanítványainknak továbbadni mindazt, amit tőle kaptunk, tanultunk akár személyesen, akár publikációi révén. Laci fájdalmasan fiatalon ment el, és nagyon sok tervet, munkát hagyott maga után bevégezetlenül a középkori magyar egyház történetéről. Eredményeit felhasználva, tovább finomítva az általa megrajzolt képet, újra meg újra megidézzük őt: talán éppen ez az öröklét. 2019. Szent Márton ünnepén a Szerkesztők

Tartalomjegyzék:

Papp Sándor: Búcsú – az utolsó hónapok Koszta Lacival/ Fedeles Tamás: Az „öt egyház” vonzásában: Koszta László Pécs középkori (egyház)történetére vonatkozó kutatásai/ Galamb György: Media Aetas/ Hunyadi Zsolt: Koszta László hiteleshelyi kutatásai/ Petrovics István: Bártfától Pécsig: Koszta László várostörténeti kutatásai/ Bagi Zoltán Péter: François de Bassompierre a magyarországi hadszíntéren 1603-ban/ Barabás Gábor: Egyed pápai káplán. Delegált bíró legátusi szerepben?/ Bélfenyéri Tamás: Várad egyházi társadalma Károly Róbert korában a pápai tizedszedők számadásai tükrében/ Berend Nóra: Koppány és a szent jobb: Szent István-legendák nemzetközi keretben/ C. Tóth Norbert: Préposti méltóság: pásztorbot a „zsebben”? (Kikből lettek egyháznagyok a Zsigmond-korban?)/ Cevins, Marie-Madeleine de: Gazdaság és kereszténység a középkori Magyarországon. A koldulórendi konfraternitások tanulságai/ Erostyák Zoltán: A Habsburg gazdaságpolitika szerepe Orosháza születésében/ Fedeles Tamás: Magyar szentelendők a Római Kúriában a késő középkorban/ Ferkov Jakab: Halászati perek a pécsi püspökség mohácsi birtokain/ Galamb György: Obszerváns ferencesek és a boszniai eretnekek elleni értekezések a 15. században/ Gálffy László: Szent Márton és a korai Anjou/ Halmágyi Miklós: Sírás és nevetés a korai magyar vonatkozású elbeszélő forrásokban/ Hunyadi Zsolt: Johannita pecséthasználat a 13–14. században és európai kontextusa/ Karbić, Damir: Common cult and religious elements in the history of a noble kindred. The case study of the ?ubići of Bribir/ Kiss Gergely: Báncsa nb. István prenestei püspök-bíboros mint protector ordinis 266 Kordé Zoltán: A székely ispáni méltóság Lack és utódai korában/ Kovács Mihai: „Ut Dei ecclesia in suo statu tuta permaneat et in suis bonis sit tranquilla.” Monoszló nb. Péter erdélyi püspök birtokszervezői és egyházkormányzati tevékenysége/ Kőfalvi Tamás: A pécsváradi hiteleshely privilégiális oklevelei/ Miljan, Sanja – Miljan Suzana: Notes on the education of the Franciscans of Zadar in the fourteenth century/ Papp Sándor: A Képes Krónika, Thuróczy János krónikája és a Tárih-i Üngürüsz kapcsolata. Volt-e „török fogságban” a Képes Krónika?/ Petrovics István: A középkori Temesvár egyházi viszonyai/ Pintér-Nagy Katalin: Megjegyzések a 4–6. századi délorosz steppe nomád népeinek ostromtechnikájához/ Pósán László: Szerzetesrendek a középkori Poroszországban/ Révész Éva: Az ezredforduló keleti keresztény püspöksége/ Sebők Ferenc: Adalékok I. (Nagy) Lajos király 1349. évi itineráriumához/ Sroka, Stanisław: Magyar professzorok a krakkói Jagelló Egyetem „Artes Liberales” karán 1487–1526 között/ Szabó Pál: „maradjon meg a görögök hitén”. A Hunyadi fiúk házassági terve, avagy az egyházi unió a gyakorlatban?/ Szende László: Piast Erzsébet és az óbudai klarisszák/ Szőcs Tibor: Kirendelt alországbírók. Adatok I. Károly kúriai bíráskodásához .... 480 Teiszler Éva: Luxemburgi Margit magyar királynévá koronázásának körülményei/ Thoroczkay Gábor: A magyar Aachen első évszázada: a székesfehérvári prépostság története az Árpád-korban/ Tóth Sándor László: Püspökök és püspökségek 1046-ban. A Vata-féle pogánylázadás tanúsága/ Vajda Tamás: Középkori bencés szerzeteseink és a vízimalmok – a garamszentbenedeki apátság példája/ Vida Beáta: A szepességi karthauziak a 15. és a 16. században/ Z. Karvalics László: Contrarotulare – egy fordulatos szótörténet üzenete a jelentések titokzatos természetéről

 
Copyright © 2000-2020. Minden jog fenntartva. Prospero Könyvei Budapest
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 272  A Prospero a Prospero Könyvei Budapest Kft. EU Közösségi Védjegye (OHIM No. 003781564)
Prospero Könyvei Kft. | 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20. | Tel.: (06-1) 301-0642, Fax: (06-1) 302-8410

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet Elfogadom

/katalogus/konyvek/index.html