Teszt szöveg  
     

Független magyar kiadók könyvei


Hészükhaszta József: Az Isten megismeréséről

Miért becsült az ár?

Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a Forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a Forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

Miért nem adják meg egészen pontosan a beszerzés időigényét?

A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

Cím:

Az Isten megismeréséről

Sorozatcím:

Odigitria könyvek

Szerző:

Hészükhaszta József

Szerkesztő:

Havasi Ágnes, Kiss Etele

Fordító

Imrényi Dávid

ISBN13:

9786155147029

ISBN10:

6155147027

Kiadó:

JEL-Odigitria Kiadó

Megjelenés dátuma:

2011. június 03

Kötéstípus:

Keménykötés

Terjedelem:

352 oldal, 145 x 203 x 20 mm

Súly:

510 g

Listaár:

2600 Ft (áfával)

Beszerezhetőség:

A kiadó fontolgatja a könyv utánnyomását

Nyelv:

magyar

Témakör:

Keresztény lelkiségi irodalom, hitélet
Kereszténység
Keresztény liturgia, imakönyvek, énekeskönyvek

 

Rövid leírás:

E könyv, amelyet már számos nyelvre lefordítottak, az Áthosz-hegyi József ortodox szerzetes atya lelki gyermekeihez írt leveleinek gyűjteményét tartalmazza.

Hosszú leírás:

„Ha teológus vagy, akkor valóban imádkozol; és ha valóban imádkozol, akkor teológus vagy” – olvashatjuk a Filokália egyik művében. Ezt a mondást követte egész életében Hészükhaszta József (1898–1959), a huszadik századi ortodox keresztény spiritualitás egyik meghatározó alakja. Fiatalon azzal a szándékkal ment Áthosz hegyére, hogy Krisztus keskeny ösvényén járva remeteként az egykori nagy aszkéták, a pusztai atyák útját kövesse. Sokat tanult korának nagy remetéitől, s aszkézisének középpontjába a szív szüntelen imádságát és az engedelmességet helyezte. A lélek Istenhez vezető útjának hagyományos három fokozatát – megtisztulás, megvilágosodás és beteljesedés – végigjárva számos kegyelmi ajándékban részesült, s ezeket közvetítette tanítványainak, akik mind Áthoszon, mind másutt, többek között Amerikában is nagymértékben hozzájárultak az ortodox lelki élet újjászületéséhez. Ez a könyv, amelyet már számos nyelvre lefordítottak, József atya lelki gyermekeihez írt leveleinek gyűjteményét tartalmazza. A nyolcvanegy rövidebb levél Áthoszon kívül élő szerzeteseknek és világiaknak szól, míg a kötetet záró hosszú írás, melyet egy remetének címzett, a lelki út teljes keresztmetszetét vázolja fel. Hészükhaszta Józsefnek a levelekből feltáruló küzdelmei a legkorábbi egyiptomi remeték aszketikus hőstetteit idézik, tanítása pedig a megélt teológiát, Isten közvetlen megismerését tárja olvasói elé. Ugyanakkor lelki gyermekei iránti gondoskodása, alázata és az emberi gyengeségek megértése egyszerű, szerető, érző szívű emberként mutatják be őt.

Tartalomjegyzék:

Efrém főapát: Előszó
Pár szó az eredeti kiadásról
I. rész Levelek szerzetesekhez és világiakhoz
1. levél: Levél egy ifjúhoz, aki az „imádságról” kérdezett
2. levél: Ugyanahhoz, az imádságról, továbbá válasz a kérdéseire
3. levél: Levél egy szerzeteshez, aki most lép a „lelki küzdőtérre”
4. levél: Gyermekem, ha figyelsz arra, amit írok neked...
5. levél: Ne csak leveleket ölts magadra!
6. levél: Írsz a balgatag szívében lévő haragról
7. levél: Hallgass meg egy történetet, ami velem esett meg!
8. levél: Nem viseled el mindezt az irántam való szeretetből?
9. levél: A Teremtő pedig rád lehelt, és az élet lelkét adta néked
10. levél: A kísértéseket mindig megelőzi a kegyelem, figyelmeztetésképpen, hogy felkészülhess
11. levél: Sok atyát találtam itt, akik gyakorlatban és szemlélődésben gazdag életet éltek
12. levél: Így lesz az értelem csupa fény, csupa ragyogás
13. levél: Isten kegyelme nem az évek számától függ
14. levél: Valóban hatalmas az engedelmesség misztériuma!
15. levél: Tehát nem hallgatsz rám, és nem térsz vissza?
16. levél: Ha egyszer a Golgota felé haladsz, szükségszerű, hogy elessél
17. levél: A kísértések idején el ne hagyd a helyedet!
18. levél: Később ismét csak felkeltem, hogy harcot vívjak az összes szellemi lénnyel
19. levél: Ne halogasd a bűnbánatot!
20. levél: Ne ess kétségbe! Ezek a dolgok mindnyájunkkal megesnek
21. levél: A bűn – legyen bár kicsi vagy nagy – a valódi bűnbánat révén eltűnik
22. levél: Tehát nem akarsz szenvedni? Akkor ne is várd, hogy feljutsz!
23. levél: A bot minden szenvedély ellenszere
24. levél: Azon az éjszakán Isten megmutatta nekem a Sátán gonoszságát
25. levél: Az érzékek megnyugszanak, az imádságban lévő pedig elragadtatásban szemléli Istent
26. levél: Nővérem az Úrban, felettébb jámbor apátnő!
27. levél: Istenért futok; nem érdekel, mit mondanak az emberek
28. levél: Egy nővérnek, aki a szent és angyali „szkímát” fogja magára ölteni
29. levél: Áldott az Isten, aki a halandókat még testi létükben fölemeli a testnélküliek életmódjához!
30. levél: Az Úr akarata nélkül nem betegedhetünk meg, s meg sem halhatunk
31. levél: Számodra a világ meghalt, és te is meghaltál a világnak
32. levél: A kishitűség a türelmetlenség szülőanyja
33. levél: Nem tudom leírni nektek, mennyire kedvét leli a Szentséges Szűz az önmegtartóztatásban és a tisztaságban!
34. levél: Gyermekem, az ilyen változások mindnyájunkkal megesnek
35. levél: Az ima megszakad, a testrészek megdermednek, az értelem pedig földöntúli fényben szemléli Istent
36. levél: A szívben körkörösen mozgó ima nem kockáztat semmiféle eltévelyedést
37. levél: Irántatok való szeretetből és a lelketek épülésére röviden leírom az életem történetét
38. levél: Szeretett édesanyám, testvéreim, rokonaim és barátaim!
39. levél: Szeretett nővérem, örvendj az Úrban!
40. levél: Isten mindig segít, mindig időben érkezik, de türelmesnek kell lennünk
41. levél: A tavasz közeleg, a gyötrelmek tele pedig lassan tűnőben van
42. levél: Nővérem, ez a művészetek művészete, a tudományok tudománya!
43. levél: Valóban láttam egy testvért, aki egy teliholdas éjszakán elragadtatásba esett
44. levél: Vigyázz, jó leányom, mert immár felnőttél, és a gondolataid kezdenek megváltozni
45. levél: Köszöntelek az Úrban, drága és hőn szeretett fiam!
46. levél: Gyermekem, ez a világ csupa hiábavalóság
47. levél: Mi viszont itt a mennyei filozófiát választottuk...
48. levél: Kedves fiam, hallgass a szavamra!
49. levél: Életem mindig így telt, fájdalomban és betegségek között
50. levél: Gyermekem, ki tudhatja előre Isten ítéletét?
51. levél: Boldog az, aki éjjel és nappal megemlékezik a halálról, s készül a vele való találkozásra
52. levél: Jaj nekem, szegény szerencsétlennek! Hogyan adok majd számot az ítélet napján?
53. levél: Ó, gyermekem! Az ember soha nem teljes egészében gonosz!
54. levél: A pusztai életnek megvannak a maga küzdelmei, a világiak eltérnek ettől, de hasonlóan sok van azokból is
55. levél: Taníts meg mindenkit imádkozni, hogy szüntelenül mondják az imádságot!
56. levél: Aki az időt teremtette, és már az idők előtt létezett, aki teljes csendben teremtette meg a szent angyalok mennyei seregeit...
57. levél: A csodás sziklák, mint néma hittudósok hirdetik Isten titkait az egész természettel együtt
58. levél: Miközben a pap tömjénezett...
59. levél: Az első plagális hangon fogunk énekelni, mivel az örömteli
60. levél: Akár ennyi idő múltán is igyekezz visszatérni!
61. levél: Ó, hiábavaló világ! Ó, hazug emberiség! Semmi jó nincs benned!
62. levél: Küldök egy kis irományt a fiamnak...
63. levél: Nincs menyegzői ruhánk, ezért meg kell tisztulnunk
64. levél: A szív nem tűri a megosztást, csak Istenednek hódolj, csak őt imádd!
65. levél: Nagyon kérem, űzze ki a szomorúságot a lelkéből!
66. levél: Amikor az ember gyónást végez, lelke megtisztul, és olyan lesz, mint a ragyogó gyémánt
67. levél: Ez azt mutatja, hogy Istennek tetsző életet élnek
68. levél: Ha nem hagyod el a bűnt, bármit teszel is, veszendőbe megy
69. levél: Ne kételkedj abban, hogy eljött a fogadalomtétel ideje!
70. levél: Minden jónak kezdete és vége Krisztus
71. levél: Végy helyes kezdetet, hogy a vége is jó legyen!
72. levél: Bármit teszel, mindent kísérjen a folyamatos és megszakítatlan értelmi ima
73. levél: Krisztus igen kegyelmes, és nem kér sokat tőled
74. levél: Minél jobban szereted, annál inkább szeret téged
75. levél: Add bele a száz filléredet, és én is beleadom az ezer arany forintomat!
76. levél: Légy óvatos, és tartózkodj, menekülj a bűn közeléből!
77. levél: Ha olvasod a szentek életét, és egy kicsit fáradozol éjszakánként...
78. levél: Kevés fáradsággal magas szintre jutsz el
79. levél: Más szóval, a léleknek minden vágyakozásával Istent kell magába szívnia
80. levél: Amint megszereted Istent, a felebarátodat is szeretni fogod, mint magadat
81. levél: Nem hagyom el a Szent Hegyet. Itt fogok megpihenni atyáim közelében
II. rész Egy szerzetes levele egy magányban élő remetéhez
Előszó: Az Úrban szeretett gyermekem! Üdvözöllek, az Isten, az Atya, Fiú és Szentlélek kegyelme legyen a te lelkeddel! Ámen.
I. fejezet: A szerzetesi rendről és életmódról. Hogyan töltse el a szerzetes a nap 24 óráját?
II. fejezet: Válaszok ugyanazon személy néhány kérdésére
III. fejezet: A gondolkodás szellemi tevékenységéről, valamint arról, hogyan éljünk belátással
IV. fejezet: A figyelemről. Hogyan szálljunk szembe a gőggel, amikor az isteni segítség megérkezik?
V. fejezet: Hogyan jön az isteni kegyelem, és miként lehet megkülönböztetni a képzelgéstől, valamint a rövid útról
VI. fejezet: Hogyan esnek különféle csapdákba azok, akik így küzdenek, amikor nincs vezetőjük, és mi erre az orvosság?
VII. fejezet: Arról, hogy milyen módon tér vissza a kegyelem, miután alaposan megedzett bennünket
VIII. fejezet: Egy másik eltévelyedésről
IX. fejezet: Ugyanerről a tévelygésről, más szemszögből
X. fejezet: A démonok elleni kettős küzdelemről, és arról, hogy milyen ravasz módon harcolnak az aszkéták ellen
XI. fejezet: A természet három – természet szerinti, természetellenes és természetfeletti – állapotáról, amelyen az ember keresztülhalad felemelkedésében vagy alászállásában. Az isteni kegyelem három módjáról, amelyet akkor nyer el az emberi természet, ha erőszakot tesz magán: a megtisztító, a megvilágosító és a tökéletesítő kegyelemről
XII fejezet: A szeretetről
Epilógus

 
Copyright © 2000-2020. Minden jog fenntartva. Prospero Könyvei Budapest
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 272  A Prospero a Prospero Könyvei Budapest Kft. EU Közösségi Védjegye (OHIM No. 003781564)
Prospero Könyvei Kft. | 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20. | Tel.: (06-1) 301-0642, Fax: (06-1) 302-8410

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet Elfogadom

/katalogus/konyvek/index.html