Teszt szöveg  
     

Független magyar kiadók könyvei


Részletes keresés

Miért becsült az ár?

Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a Forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a Forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

Miért nem adják meg egészen pontosan a beszerzés időigényét?

A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

Cím:

Galíciától Isonzóig

Alcím:

Hadinapló az I. világháborúból

Szerző:

Willheim Imre

Szerkesztő:

Dr. Károssy Csaba Ákos

Illusztrátor

a szerző

ISBN13:

9789638122735

ISBN10:

96381227311

Kiadó:

OSKAR Kiadó

Megjelenés dátuma:

2014. május 09

Kötéstípus:

Keménykötés

Terjedelem:

240 oldal, 140 x 295 x 16 mm

Súly:

398 g

Illusztrációk:

12

Listaár:

3500 Ft (áfával)

Kedvezmény(ek): 25 %
A kedvezmény csak az Értesítés a kedvenc témákról hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes. Kattintson ide, ha még nincs feliratkozva!

Beszerezhetőség:

Készleten van. A délelőtt 11 h-ig elküldött rendelést következő munkanapra, az azután leadottat a második munkanapra szállítjuk.

Nyelv:

magyar

Témakör:

XX-XXI. század
Gyakorlati harcászat
I. világháború magyar történelme

 

Kosárba teszek

példányt

Rövid leírás:

A szerző a Galíciai, majd az Isonzó környéki háborús események 1914 november 20.-tól 1915 augusztus 12.-ig tartó időszakának (266 nap) történéseit rögzíti hadinaplójában.

Hosszú leírás:

A hadinaplóban a szerző számos eredeti harctéri vázlatrajzzal illusztrálja a fronton történt eseményeket.A poétikus és művészi hajlammal megáldott Willheim főhadnagy a századában szolgáló harcostársai hangulatának felvidítására saját maga által írógéppel sokszorosított 16 oldalas tábori lapot készített "Lipnikalja és környéke Hadi hetilap" címmel, amelynek 1915 július 1-én megjelent egy megmentett töredezett példányát is megtalálhatjuk a napló oldalain. A harctéri események leírása mellett a hadinapló tartalmaz a szerző által írt néhány magyar és német nyelven feljegyzett lírikus hangvételű verset is, amelyek a fronton szolgáló tiszti állomány kifinomult és magas szintű műveltségének ékes bizonyítékai.

Tartalomjegyzék:

Névmutató Acél /+/ zls. Acél dr. Alexander /eltûnt/ hdpr. Ambrus fhdgy. Angyal Angyelics hv. Antalik /+/ hdpr. Arancsics õrv. Argyelán hdgy. Bajusz hv. Balassa Balázs hdapr. Balthazár Emil dr. hdapr. Bán hdpr.Bánffy hv. Baranyi hv. Barbacsek hv. Barna szds. Barta tbnk. Bartesz hv. Barthodeiszky zls. Battik dr. haprd. Bayer haprd. Bayor Bazsik hv. Beck dr. ezr.orv Béla õrv. Bengyel vez.k.szds. Berényi tz. Bergmann elt. hdpr. Bertedeiszki zls. Beyer hdpr. Bicskei Imre /+/ hdpr. Biró L /+/ hdpr.jel. Blaschek hdgy. Blau /eltünt/ hdpr. Blischnik hdgy. Blum tz. Bodó fhdgy. Bojzák hv. Boldizsár dr. e.orv. Boroevics tbrnk. Boros hdgy., szd. Borovics htp. Bõmches fhdgy. Bregyán hv.Brüller hdpr. Bujtás õrv. Bukinatz dr. sorv. Burrián szkv. Bursics uxerhoffer Lajos zls. Buzakics hdgy. Chriestea zls. Czitrom dr. forv. Csanádi tbnk. Csapó fhdgy. Csapó õrm. Csapó /eltûnt/ hdpr. Császár seb. hdpr.j.Csendes zls. Csigi örv. Csiki hdgy. Csiszinkó hv. Csóka hdgy. Csristelli zls.Dancs örm. Darjes szds. Dékány hv. Dénes Dengi szds. Dentech õrm. Deutsch örm. Dinka hv. Dinnyés festõm. Dolp önk. Domjanczki hv. Doreáno szds. Dorozel tz. Draskóczy alzrd. Drechler hdgy. Droppa /eltünt/ hdgy. Ellenpacher /+/ Énekes szds. Ercsényi fhdgy. Erdelján fhdgy. Ersi László haprd. Falk szds. Faludy /eltûnt/ hdpr. Farkas hdgy. Farkas zls. Fehérvári tz. Fein h.fhdgy. Fenyves Lipót hdapr. Filó zls. Fischer hv. Fischer Károly hdpr.jel. Fitzura hv. Flesicshacker fhdgy. Gaál zls. /eltûnt/ zls. Gasesw szds. Gáspár zls. Geliotti Gerebenics õrv. Glanzdorf zls. Gleck dr. Glock hdpr. Glósz dr. fhdgy. Glosz Miksa dr. Glózer szds. Glötzer hdpr. Gossow szds. Graul dr. hdpr. Grünfeld Gureucu Roland t.fhdgy. Gyenese seb.viv. Gyõrbíró szds. Györkös tz. Gyulai dr. hdapr. Hajdú hdpr. Hámos alezrd. Harmatos hv. Haubert hdpr. Hegedûs /+/ hdgy. Heim fhdgy. Herczegh hprd. Hersch hdgy. Herth /+/ hdgy. Herzogh hdpr. Hidi elt. zls. Hlavatsek hdapr. Hoffman hdgy. Hornow fhdgy. Horváth hdgy. Horváth hv. Horváth õrv.Horváth István zls. Hoxel hdpr. Hõnig András õrv., tz. Huber hv. Hufnagel õrv. Huiba tz. Hullman tszg. Indrikovits szds. Jablonszky szds. Jagyugo Pál Jakab hv.Jásger fhdgy. Jenei hdgy. John dr. ezr.orv Jókai szds. Juhász hdpr.j. Kaludi önkt. Kántor bet. zls. Kárpáti zls. Kavacsics zls. Kehrer stszt.Kemesz fhdgy. Kerekes zls.Kernekkel hdgy.Kernn önk. Kertész hdgy.Keserû szds. Keserû sg.tszt. Keszely zls. Kina szds. Kirrhoff hdgy. Kiss /eltûnt/ szkv. Kiss Pál /+/ hv. Kiszel hv. Klages hdgy. Klaudy hdpr. Klein hdgy. Kóczi dr. Kocsis /eltûnt/ hdpr.Kókai János tz. Komesz fhdgy. Koós szds. Kopeczki hv. Koppa hv. Kovács õrv. Kovacsics Vince zls. Kökény hdgy. Kõmûves tiz. Köszner õrv.Kranitz hv. Kratochwil alzrd. Krauss hdgy. Krippinger /eltûnt/ hdpr.Kröll Mátyás tz. Krumpholz h.bizt. Kuczián tsz.sz. Kullmann szkv. Kun hv. Kutkovics hv. Laboranovits hv. Lajtos fhdgy. Lantos hdgy. Lazarus dr. hv.orv. Lebau tbnk. Leitner dr. e.orv. Lendermann örm. Less Lopaticza hv. Lõwi György örv. Lufek örv. Lukachich h.prnk. Lux küld.Macher Albert dr. e.orv. Mágócsi örv. Magyar szds. Magyar szds. Major /eltûnt/ htz.szv. Makó Makra fhdgy. Manner János Mészáros hv. Mészáros szds. Mészáros cs.szds. Mezei cs.szds Mezei szkv. Mich szkv.Michnai /+/ örm. Mick hdpr.Mihajlovits örm. Mihajlovits szds. Mihok zls. Mikó Mikowszky Mitribus fhdgy. Mocsári hdapr. Mohácsi Molnár õrv.tiz. Molnár Béla /fogoly/hprd. Morvai zls. Müller hdgy. Nagy Béla/ hdpr. Nagy Endre /fogoly/ hdpr. Newli fhdgy. Nikicza atngy. Novák Nuver tz. Nürnberger tz. Nyári dr. szds. Nyerges hdgy. Oláh hv. Oláh dr. Ollinger szds. Oravszki hv.Orbán seb.viv.Oshsner szds. Osváth Pista szds Ott hdgy. Otticzki fhdgy. Ottitaky fhdgy. Packelski dr. s.orv. Palifka dr. hdpr.Papp hv. Pattermos hdpr. Pattik zls.Paul hdgy. Pausi fhdgy.Peczina /+/ hdgy. Perneczky Jenõ altngy. Perzsolt Imre /+/ hv. Péter tsz. Petracsek /eltûnt/ hdpr. Pilár erzd. Pinker õrm. Pissmajer szkv. Podraczki szds. Poesz Práger õrv. Pribék hdpr.j. Pröckl hdgy. Poesz Pál szkv. Poincaré Polcz szds. Polifka dr. zls.Popper örv. Pordszió szds. Pöesz szkv. Práger õrv. Pröckl hdgy. Pugner örv. Pur szds. Püspöki sb.viv. Radetzky szds. Rámold hv. Ráskai u.hdgy Recina gh.t. Rédei hdgy.Redetszky hdgy. Reichel szds. Reichl hdgy. Reisz dr. ezr.orv Remetei fhdgy. Rettmann hdpr. Reviczky alzrd. Reznyák sz. Róth A eö.örv.Roxel hdgy. Roykó õrngy Roykó örm. Rõmhesz fhdgy.Rumbold tiz.Rutics zls. Sallai örv.Sappeur fhdgy.Sarkadi hv. Schedl Nándor hdgy. Scheffer /eltûnt/ hdpr. Scheich t.lelk. Scheiring A. /eltûnt/ hdapr. Scherter zls., hdpr.Schiek alezrd. Schmaregla hdpr. Schneider János /+/ tart.hdpr. Schönfeld dr. orv. Schwarcz hdgy. Schwarcz tiz. Schware hdgy.Schware Heubits tz.fhdgy Schwitzer fhdgy. Sciastelli zls. Sebõ t.szg. Sebõk /+/ hdgy. Seemann hdpr. Seidler hv. Seitz dr. Serényi dr. /+/ zls. Sikos tiz. Singer szds. Sipiczki Pál hv. Sipos Ernõ hdgy. Skála önkt. Skzili hdgy. Somogyi hdpr. Spitzer õrm. Stadler ezrd. Steiner zl. Stern szakács Strasszer fhdgy. Stumm örv. Suhajda telefonista Swoboda örv. Szabary hv.Szabó szds. Szabó seg.tiszt Szabó Vilmos zls. Szakács örm. Szamosi Szántó dr. /eltûnt/ hdpr. Szászi õrv.Szebeni Szeghõ dr. hdgy Szeidler örv. Székely Sándor eõ.szkv. Szelényi Széll szds., Széll hdgy. Szelvényi /+/ fhdgy. Szendi Gyula /+/ hprd. Szentpéteri zls. Szilárd szds. Szilly hdgy. Szirmai elt. hdpr. Szlaminka hv. Szûcs dr. Tabódi szds. Tagányi dr. ezr. Takács hdgy. Takács hv.Takács dr. z.t. Támold hv. Tasy szkv. Tessényi tiz. Tieser dr. e.orv. Tisán hv. Tóbiás János tszg.Tolnai küld. Tolnay borb. Trotzer hdgy. Tröster hdpr. Turi hv. Uderski örv. Urbanek tiz. Üröghdy hdgyv. Tompa szkv. tz Tóth hdpr.j. Török Váczi seb. hdpr.j. Vagács hv. Varga hdgy. Varga József /+/ szkv. Vas tiz. Vicián Vincze hv. Vlasics hdgy. Voko Weidlinger örv. Weiss szkv. Werfel fhdgy. Willheim Imre fhdgy. Winner hdpr. Wlasics hdgy. Wögere hdgy. Wundrak szds. Zatkalik hdpr. Závodszky Lajos tszg. Zeiss alezrd. Zenku hv. Zilahy István /eltûnt/hdpr. Zubor hv.Zsfourek Ferenc haprd. Zsótér hv.

 
Copyright © 2000-2022. Minden jog fenntartva. Prospero Könyvei Budapest
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 272  A Prospero a Prospero Könyvei Budapest Kft. EU Közösségi Védjegye (OHIM No. 003781564)
Prospero Könyvei Kft. | 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20. | Tel.: (06-1) 301-0642, Fax: (06-1) 302-8410

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet Elfogadom

/katalogus/kereso/search.html