Teszt szöveg  
     

Független magyar kiadók könyvei


Csanád Béla: Keresztény valláspedagógia

Miért becsült az ár?

Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a Forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a Forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

Miért nem adják meg egészen pontosan a beszerzés időigényét?

A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

Cím:

Keresztény valláspedagógia

Sorozatcím:

Szülők és nevelők könyvespolca

Szerző:

Csanád Béla

Szerkesztő:

Thorday Attila

ISBN13:

9789639318236

ISBN10:

963931823X

Kiadó:

JEL Könyvkiadó

Megjelenés dátuma:

2004. május 15

Kötéstípus:

Puhakötés

Terjedelem:

96 oldal

Súly:

134 g

Listaár:

850 Ft (áfával)

Beszerezhetőség:

A kiadónál véglegesen elfogyott, nem rendelhető

Hol kapható:

Ezt a könyvet megvásárolhatja viszonteladó partnereinknél is.
VÁC: Magister Jegyzetbolt (tel: 06-27-511-158, email: jegyzetbolt.magister@avkf.hu).
Vásárlás előtt tájékozódjon telefonon, hogy valóban van-e példányuk!

Nyelv:

magyar

Témakör:

Pedagógia általában
Nevelési módszerek és gyógypedagógia
Kereszténység

 

Rövid leírás:

A kis kötet röviden és közérthetően, ám tudományos igénnyel foglalja össze a keresztény valláspedagógia alapelveit teológiai és antropológiai szemszögből.

Hosszú leírás:

Hazánkban ötven év óta nem jelent meg kifejezetten és sajátosan keresztény valláspedagógiai tankönyv vagy szakkönyv, amely teológiai és antropológiai alapon tudományos igénnyel készült, tekintetbe véve a lelkipásztorkodás-tan legújabb elméleti-gyakorlati eredményeit és követelményeit. Ennek oka nemcsak az, hogy ebben az időszakban szinte lehetetlenné vált az egyházi, vallási és teológiai könyvkiadás, hanem az is, hogy a valláspedagógia, mint önálló teológiai szakágazat – külföldön is – csak a zsinat utáni évtizedekben bontakozott ki erőteljesen. Ezekben az években fejlődött ki – új társadalmi és világnézeti körülmények között – egész Európában a megújult keresztény neveléselmélet, tanácsadás és gyakorlat. Könyvünk címe: Keresztény valláspedagógia. Elméletileg ugyanis minden vallásnak (buddhizmus, iszlám, stb.) lehet sajátos valláspedagógiája, önálló célkitűzésekkel és eszközökkel. Mi a krisztusi embereszményt hirdetjük és képviseljük, ennek szellemében akarunk nevelni, természetes és természetfeletti eszközökkel.

Tartalomjegyzék:

I. A keresztény nevelés teológiai alapjai
1. A valláspedagógia jelentősége, fogalma és meghatározása (Az elmélet kialakulása a XX. században, XI. Piusz „Divini illius Magistri” c. enciklikája nyomán
A keresztény nevelés jelentősége, letéteményese és irányírója;
Az Egyház természetfeletti anyasága
A keresztény család mint nevelő „központ”
A nevelés mint pasztorális tevékenység
A nevelés fogalma és meghatározása)
2. A keresztény nevelés és a lelkipásztorkodás (A lelkipásztori tevékenység körei az Egyházban
A nevelés mint tanúságtétel, általános papi feladat és szolgálat
A keresztény nevelés elméletének és gyakorlatának forrásai)
3. A keresztény nevelés bibliai és teológiai alapelvei (Bibliai tanulságok: A mi Istenünk Atyaisten
Isten családjának a legfőbb törvénye: a szeretet
Teológiai alapelvek: Végső célunk az örök élet
Isten minden embert üdvözíteni akar
Jézus Krisztus a világ Megváltója
A Szentlélek Isten a megváltás művének történelmi megvalósítja az Egyházban)
4. A keresztény nevelés célrendszere (A keresztény életrend krisztocentrizmusa
A keresztény nevelés hármas célkitűzése: Isten megismerése és szeretete
Cselekvő részvétel Krisztus misztériumában
Krisztus tanúságtételünk és küldetésünk forrása
A céltudat formálásának jelentősége)
II. A keresztény nevelés formái és sajátos feladatai
1. Isten megismerése a hit által (Isten megismerése, elismerése és szeretete a természetes ész világánál a kinyilatkoztatásból, Krisztus által istenkép kialakítása)
2. Jézus Krisztus megismerése (Jézus Krisztus az Isten Egyszülött Fia, aki emberré lett
Az örömhír: Isten elküldte Fiát
Jézus Krisztus tanításának átadása
A teljes Krisztus-kép kialakítása
Az egyoldalúság és a teológiai szaknyelv veszélyei
Hogyan valósul meg Krisztussal való életközösségünk?
Krisztus jelenlétének formái az Egyházban)
3. A Szentlélek és az Egyház a gyermek és az ifjú életében
(A Szentlélek folytatja Krisztus művét
Az Egyház és szentségei az üdvösség jelei és „eszközei”
A bérmálás jelentősége életünkben
A bérmálási felkészítés új lehetőségei)
III. A keresztény nevelés gyakorlata
1. Bevezetés a keresztény nevelés módszertanába
(Természetes és természetfeletti eszközök a nevelésben
Gratia supponit naturam
A missziós vagy evangelizációs nevelés lényege
Nevelő közösség - közösségi nevelés)
2. A biblikus nevelés és oktatás gyakorlata
(A keresztény nevelés forrása a kinyilatkoztatás
A Biblia mint a keresztény nevelés alapja
A Szentírás pedagógiai célzatú magyarázata)
3. A liturgikus nevelés gyakorlata
(A liturgia fontossága a gyermek életében
A liturgikus nevelés kezdetei a családban
A családi közös imádság
A családi ünneplés szabályai)
4. A keresztény erkölcsi nevelés gyakorlata
(Hibák és nehézségek az erkölcsi nevelésben
A természetes erények kimunkálása
Erkölcsi tapasztalataink értékelése az Evangélium fényében
Isten törvényeinek és parancsainak elfogadása
A megbocsátás lelkületének a fejlesztése: előkészület a bűnbocsánat szentségére
A korai első gyónás problematikája)

 
Copyright © 2000-2020. Minden jog fenntartva. Prospero Könyvei Budapest
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 272  A Prospero a Prospero Könyvei Budapest Kft. EU Közösségi Védjegye (OHIM No. 003781564)
Prospero Könyvei Kft. | 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20. | Tel.: (06-1) 301-0642, Fax: (06-1) 302-8410

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet Elfogadom

/katalogus/konyvek/index.html