Teszt szöveg  
     

Független magyar kiadók könyvei


Hafenscher Károly, Ittzés Gábor, Csepregi Zoltán, Varga Szabolcs, Ács Pál, Muntán Emese, Dobrovits Mihály, Őze Sándor, Bitskey István, Varsányi Orsolya, Tusor Péter, Balázs Mihály, Lovas Borbála, Balogh Judit, H. Németh István, J. Újváry Zsuzsanna, Bagi Z: Viszály és együttélés

Miért becsült az ár?

Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a Forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a Forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

Miért nem adják meg egészen pontosan a beszerzés időigényét?

A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

Cím:

Viszály és együttélés

Alcím:

Vallások és felekezetek a török hódoltság korában

Szerző:

Hafenscher Károly, Ittzés Gábor, Csepregi Zoltán, Varga Szabolcs, Ács Pál, Muntán Emese, Dobrovits Mihály, Őze Sándor, Bitskey István, Varsányi Orsolya, Tusor Péter, Balázs Mihály, Lovas Borbála, Balogh Judit, H. Németh István, J. Újváry Zsuzsanna, Bagi Z

Szerkesztő:

Ittzés Gábor

ISBN13:

9789639671638

ISBN10:

96396716311

Kiadás sorszáma:

1.

Kiadó:

Universitas Kiadó

Megjelenés dátuma:

2018. január 17

Kötetek száma:

1

Kötéstípus:

Keménykötés

Terjedelem:

623 oldal, 170 x 240 x 40 mm

Súly:

1142 g

Illusztrációk:

51

Listaár:

3360 Ft (áfával)

Kedvezmény(ek): 20 %
A kedvezmény csak az Értesítés a kedvenc témákról hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes. Kattintson ide, ha még nincs feliratkozva!

Beszerezhetőség:

Készleten van. A délelőtt 11 h-ig elküldött rendelést következő munkanapra, az azután leadottat a második munkanapra szállítjuk.

Nyelv:

magyar

Témakör:

Irodalomtörténet
Líra
Epika, elbeszélő irodalom
Vallásos és ezoterikus irodalom
Török hódoltság időszaka

 

Kosárba teszek

példányt

Rövid leírás:

A reformáció emlékévében megjelent tanulmánykötet 20 írást tartalmaz a korszak interdiszciplináris kutatásairól tanúskodva.

Hosszú leírás:

A Reformáció Emlékbizottság Vallásközi Munkacsoportja 2015. november végén „Vallások együttélése egykor és most” címmel konferenciát rendezett. Az első ülés a vallásközi kapcsolatok aktuális kérdéseit járta körül, míg a délutáni előadások történelmi perspektívában vizsgálták a kérdéskört, ezen belül külön figyelmet szentelve a katolicizmus és a reformáció hódoltságbeli helyzetének. Ennek a konferenciának a kérdésfelvetéséből – ha nem is a konkrét anyagából – nőtt ki ez a tanulmánykötet. A kibontakozó beszélgetés – szakmai vita – és a hallgatóság visszajelzései ugyanis egyértelműen jelezték, hogy a témát érdemes részletesebben is körüljárni, mint amire négy húszperces előadás lehetőséget adott. Ugyanakkor az is hamar egyértelművé vált, hogy a történeti és a mai társadalmi kérdések együttes tárgyalása szétfeszítené egyetlen kötet kereteit. Így született meg a döntés a történeti szekció tematikájának tanulmánykötetben történő feldolgozásáról, a könyv előkészítése pedig átkerült az emlékbizottság Tudományos Munkacsoportjához. Az itt megjelenő húsz tanulmány szerzői – egyetemek, kutatóintézetek, levéltárak munkatársai – csaknem ugyanannyi tudományos műhelyt képviselnek az ország, sőt a Kárpát-medence különböző régióiból. A kötet ezzel széles keresztmetszetét adja a korszak hazai kutatásának, és tükrözi a Tudományos Munkacsoportnak azt a többéves törekvését, hogy a reformációkutatást elsősorban ne saját tudományos projektek elindításával, hanem a már működő kutatóhelyek munkájának és együttműködésének ösztönzésével segítse elő. Egyúttal azonban ez a könyv a munkacsoport legjelentősebb közvetlen hozzájárulása is ehhez a szakmai munkához, hiszen a vállalkozás számtalan szállal kötődik a Reformáció Emlékbizottsághoz. A szerkesztés és kiadás az emlékbizottság támogatásával történt. A kötet szerkesztője, szaklektora és kiadója a munkacsoport tagja, de a szerzők között is megtalálható a munkacsoport tagja éppúgy, mint a Tudományos Munkacsoport szakmai irányításával meghirdetett kutatási pályázatok nyertesei. (Ittzés Gábor)

Tartalomjegyzék:

Hafenscher Károly: Lectori salutem Ittzés Gábor: Szerkesztői előszó Ács Pál, ‘Az Ige fogságában: Biblia és bibliaismeret Magyarországon a reformáció korában’ Bagi Zoltán Péter, ‘A bécsi zsidó közösség és Mordechai (Marx) Meisl pénzügyi szerepvállalása a tizenöt éves háborúban (1591–1606)’ Baku Eszter & Kovács Gergő, ‘Kulturális emlékezet rétegei: Oszmán épületek emlékezete Magyarországon’ Balázs Mihály, ‘Közel az iszlámhoz? Az korújkori unitarizmus és a muszlim hit viszonya az újabb kutatások tükrében’ Balogh Judit, ‘Vallások, felekezetek között: Apafi Mihály erdélyi fejedelem portai diplomáciájának elemei’ Bitskey István, ‘Katolikus szerzők iszlámképe a hódoltság idején’ Csepregi Zoltán, ‘A török a protestánsokat pártolja? A hódoltsági reformációról Melanchthontól Bullingerig’ Ferenczi Ilona, ‘Üdvözlégy Mária – Üdvözlégy Krisztus: Keresztény felekezetek közös dallamkincse a 16–17. században’ Gerelyes Ibolya, ‘Az arabeszk motívum megjelenése a 17. századi mezővárosi ötvösségben’ H. Németh István, ‘Kassa, egy többfelekezetű régióközpont jellegzetességei a 16–17. században’ J. Újváry Zsuzsa, ‘A barsi református falvak a török uralom alatt és az 1599. évi tatárpusztítás’ Lovas Borbála, ‘Magyar törökök, kicsiny pogányok, zsidózók: Az unitarizmus kritikája a 17. századi hitvitai irodalomban’ Mikó Árpád, ‘A magyarországi oszmán-török épületek szerepe művészettörténetünkben: Műemlékvédelem és művészettörténet-írás’ Muntan Emese, ‘Felekezeti határok áthágása: Törvénytelen és vegyes házasságok a 17. századi Temesközben és a Szörénységben’ Őze Sándor és Dobrovits Mihály, ‘Magyarország török hódoltsága és az iszlám ismerete a 16. század második felében és a 17. század első harmadában’ Péter Éva, ‘Dallamok felekezetváltása a 16–18. századi gyülekezeti énekgyakorlatban’ Sudár Balázs, ‘Dzsámivá alakított templomok a hódoltságban’ Tusor Péter, ‘Kortársak vallomásai Pázmány Péterről’ Varga Szabolcs, ‘Reformáció a Dél-Dunántúlon a 16. században’ Varsányi Orsolya, ‘A Mahomet vallása és az Vyitoc Pázmány Péter Kalauzában’ Angol és német nyelvű összefoglalók A kötet szerzői Képek Névmutató

 
Copyright © 2000-2022. Minden jog fenntartva. Prospero Könyvei Budapest
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 272  A Prospero a Prospero Könyvei Budapest Kft. EU Közösségi Védjegye (OHIM No. 003781564)
Prospero Könyvei Kft. | 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20. | Tel.: (06-1) 301-0642, Fax: (06-1) 302-8410

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet Elfogadom

/katalogus/konyvek/index.html