Teszt szöveg  
     

Független magyar kiadók könyvei


Magyar Balázs Dávid: Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról

Miért becsült az ár?

Az ár azért becsült, mert a rendelés pillanatában nem lehet pontosan tudni, hogy a beérkezéskor milyen lesz a Forint árfolyama az adott termék eredeti devizájához képest. Ha a Forint romlana, kissé többet, ha javulna, kissé kevesebbet kell majd fizetnie.

Miért nem adják meg egészen pontosan a beszerzés időigényét?

A beszerzés időigényét az eddigi tapasztalatokra alapozva adjuk meg. Azért becsült, mert a terméket külföldről hozzuk be, így a kiadó kiszolgálásának pillanatnyi gyorsaságától is függ A megadottnál gyorsabb és lassabb szállítás is elképzelhető, de mindent megteszünk, hogy Ön a lehető leghamarabb jusson hozzá a termékhez.

Cím:

Kálvin János a házasságról, családról és szexualitásról

Szerző:

Magyar Balázs Dávid

ISBN13:

9789639671676

ISBN10:

9639671673

Kiadás sorszáma:

1.

Kiadó:

Universitas Kiadó

Megjelenés dátuma:

2018. május 25

Kötetek száma:

1

Kötéstípus:

Puhakötés

Terjedelem:

438 oldal, 160 x 230 x 23 mm

Súly:

670 g

Illusztrációk:

5

Listaár:

2730 Ft (áfával)

Kedvezmény(ek): 20 %
A kedvezmény csak az Értesítés a kedvenc témákról hírlevelünk címzettjeinek rendeléseire érvényes. Kattintson ide, ha még nincs feliratkozva!

Beszerezhetőség:

Készleten van. A délelőtt 11 h-ig elküldött rendelést következő munkanapra, az azután leadottat a második munkanapra szállítjuk.

Hol kapható:

Ezt a könyvet megvásárolhatja viszonteladó partnereinknél is.
BUDAPEST: Bibliás Könyvesbolt (tel: 06-70-38-39-534, email: biblias.konyvesbolt@gmail.com).
Vásárlás előtt tájékozódjon telefonon, hogy valóban van-e példányuk!

Nyelv:

magyar

Témakör:

Középkor (XV. század végéig)
Művelődéstörténet
Európa történelme
A reneszánsztól a XIX. századig
Etika
Keresztény lelkiségi irodalom, hitélet
Egyháztörténelem
Keresztény teológia
Kereszténység

 

Kosárba teszek

példányt

Rövid leírás:

A könyv a genfi reformátor társadalmi etikájának, azon belül pedig a helyes keresztyén házassági és családi életformára való nevelés bemutatására irányul.

Hosszú leírás:

A könyv a genfi reformátor társadalmi etikájának, azon belül pedig a helyes keresztyén házassági és családi életformára való nevelés bemutatására irányul. Fő kérdése, melyre megpróbál választ keresni: milyen tényezők befolyásolták Kálvin helyes házassági és családi életformára való nevelését, s hogy a gyakorlatban miként alkalmazta elgondolásait a reformátor. A könyv Kálvin elgondolásainak történeti, társadalmi, jogi és személyes hátterét megvilágítva (1−4. fej.) érkezik el az Institutióban, konzisztóriumi jegyzőkönyvekben, bibliakommentárokban, igehirdetésekben, valamint a városállam erkölcsi statútumaiban közzétett házasság- és családetikájának feltárásához (5−10. fej.). Ezt követően kísérletet tesz Luther Márton házasságtana főbb alapvetéseinek vizsgálatára (11. fej.), összehasonlítva a két nagy reformátor gondolatainak eltérését és hasonlóságait, végezetül pedig bemutatja Kálvin tanításainak hazai recepcióját a XVI. századtól egészen a hatályos egyházi és állami szabályozásig (12. fej.), majd összegző megállapításokat tesz (13. fej.).

Tartalomjegyzék:

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT
6 BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK
8 RÖVIDÍTÉSEK ÉS HIVATKOZÁSOK JEGYZÉKE
10 1. FEJEZET: KUTATÁSTÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
13 1.1.
A Kálvin-kutatásról általában
13 1.2.
Kálvin házasság- és családetikájának főbb kutatói
17 1.3.
Kálvini törésvonalak és metszéspontok a férfi és nő kapcsolata vizsgálatában
21 1.3.1. Kálvin a tradicionális házasság modell képviselője
22 1.3.2. Kálvin nőkre vonatkozó tanításai a feminista kritikák kereszttűzében
23 1.3.3. Kálvin házasság modelljének megújulást kereső karaktere
24 1.3.4. Kálvin házasság modelljének közvetítő aspektusa
27 1.3.5. A nők helyzetére vonatkozó kutatási eredmények összegzése
29 2. FEJEZET: KÁLVIN GONDOLATAINAK TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉS VALLÁSI HÁTTERE
30 2.1. A gazdasági prosperitás időszaka (1262−1423)
30 2.2. A gazdasági és társadalmi válságok időszaka (1423−1519)
36 2.3. A függetlenségi harcok időszaka (1519−1536)
37 2.4. A hitújítás időszaka (1532−1536)
38 2.5. A gazdasági válságok, függetlenségi harcok és a hitújítás társadalmi következményei (1534−1538)
41 2.5.1. Markáns változások a városállam népességében
41 2.5.2. A főbb gazdasági- és tulajdonviszonyok átrendeződése
42 2.5.3. A politikai és közhatalmi rendszer megerősítése
44 2.5.4. A genfi közoktatás reformja
46 3. FEJEZET: KÁLVIN GONDOLATAINAK RÓMAI JOGI, KÁNONJOGI ÉS TEOLÓGIAI HÁTTERE
48 3.1. A házassági és családi élet római jogi minősítése
48 3.1.1. Magánjog a római családban
48 3.1.2. A római jogi házasság
49 3.1.3. Házassági akadályok a római jogban
50 3.1.4. Házasságkötési módok a római jogban
51 3.1.5. A házasság felbontása a római jogban
52 3.2. A házassági és családi élet kánonjogi és teológiai minősítése
53 3.2.1. A római házasságjog keresztyén recepciója (I−IV. sz.)
53 3.2.1.1. A házassági elválás megelőzése és kezelése
54 3.2.1.2. Az újraházasodás kérdése
57 3.2.2. A keresztyén házasság szentségének és liturgiájának kibontakozása (IV−X. sz.)
58 3.2.3. A keresztyén házasság szentségtana és kánonjoga (XI−XVI. sz.)
64 4. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAINAK SZEMÉLYES HÁTTERE
70 4.1. Házasságkötése Idelette de Buréval (1540)
70 4.2. Testvére, Kálvin Antal botrányos válópere (15481557)
71 4.3. Neveltleánya, Judit paráználkodása (1562)
75 5. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAI AZ INSTITUTIÓBAN
77 5.1. Az Institutio első latin nyelvű kiadása (1536)
77 5.2. Az Institutio első francia nyelvű kiadása (1541)
79 5.3. Az Institutio nyolcadik latin nyelvű kiadása (1559)
82 6. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ EGYHÁZJOGI GONDOLATAI
84 6.1. A Genfi Artikulusok (1537)
84 6.2. Az Ordonnances Ecclésiastiques (1541)
85 6.3. Az Egyházi könyörgések alakja (1542)
86 6.4. A Házassági Szabálygyűjtemény (1546)
87 6.5 Az Ordonnances Ecclésiastiques (1561)
92 7. FEJEZET: A GENFI KONZISZTÓRIUM, MINT KÁLVIN HÁZASSÁG- ÉS CSALÁDETIKÁJÁNAK PRÓBAKÖVE
94 7.1. A Konzisztórium létrehozása (1541)
94 7.2. A Konzisztórium működésének jogi alapvetései
95 7.2.1. Házassági ítélkezés Genfben a Konzisztórium felállítása előtt (1020–1541)
95 7.2.2. Házassági ítélkezés Genfben a Konzisztórium felállítása után (1541–1564)
96 7.3. A Konzisztórium működésének teológiai és etikai alapvetései
99 7.4. A Konzisztórium ítéletei házassági és családi ügyekben
103 7.4.1. A Konzisztórium jegyzőkönyveiről általában
103 7.4.2. Konzisztóriumi kihallgatások házassági és családi ügyekben
106 7.4.2.1. Házassági és családi jogesetek a Konzisztórium előtt
106 7.4.2.2. Kihallgatások paráznaság, házasságtörés és erőszakos nemi közösülés esetén
109 7.4.2.3. Kihallgatások vitás házassági ígéretek esetén
113 7.4.2.4. Kihallgatások hozományi viták esetén
115 7.4.2.5. Kihallgatások családi viták (elhagyás, veszekedés, válási kérelem) esetén
116 7.4.2.6. Kivételes ügytípusok: az abortusz kérdése Kálvinnál és a genfi társadalomban
119 7.4.2.7. Kivételes ügytípusok: sodomia (homoszexualitás és bestialitás) kérdése Kálvinnál és a genfi társadalomban
125 7.4.2.8. Kivételes ügytípusok: a genfi lelkipásztorok erkölcsi életének kivizsgálása
131 7.4.2.9. Konzisztóriumi kihallgatások: tanulságok és rövid összegzés
135 8. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAI BIBLIAKOMMENTÁRJAIBAN
137 8.1. Kálvin írásmagyarázatairól és hermeneutikájáról általában
137 8.2. Kálvin házasságra, családra vonatkozó elgondolásai kommentárjaiban
143 8.2.1. A Róma kommentár (1539)
143 8.2.2. A Korinthus kommentár (1546)
143 8.2.3. Az Efézus kommentár (1548)
146 8.2.4. A János kommentár (1553)
148 8.2.5. A Genezis kommentár (1554)
149 8.2.6. Az Evangéliumi Harmónia (1555)
158 8.2.7. A Törvény Harmónia (1563)
161 9. FEJEZET: KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAI PRÉDIKÁCIÓIBAN
165 9.1. Kálvin igehirdetéseiről és istentiszteleti reformtörekvéseiről általában
165 9.2. Kálvin házasságra és családra vonatkozó elgondolásai prédikációiban
169 9.2.1. A Deuteronómium prédikációk (1555−1556)
170 9.2.1.1. Prédikáció az ötödik parancsolatról (Deut 5,16)
171 9.2.1.2. Prédikáció a hetedik parancsolatról (Deut 5,18)
173 9.2.2. Az Efézus prédikációk (1558−1559)
176 9.2.2.1. Prédikációk a genfiek megrázó házassági és családi életéről
177 9.2.2.2. Prédikációk a feleségek és asszonyok kötelességéről
179 9.2.2.3. Prédikációk a férjek és férfiak kötelességéről
181 9.2.3. A Genezis prédikációk (1559−1560)
184 9.2.3.1. Prédikáció az asszony teremtéséről (Gen 2,18−21)
184 9.2.3.2. Prédikáció a férfi és nő házasságáról (Gen 2,22−24)
186 9.2.3.3. Prédikáció a házasságtörésről, prostitúcióról és szexuális erkölcstelenségről (Gen 20,1−4)
188 9.2.4. A 2Sámuel prédikációk (1562)
190 9.2.4.1. Prédikáció a többnejűségről (2Sám 5,13−21)
190 9.2.4.2. Prédikáció Dávid és Betsabé házasságtöréséről (2Sám 11,1−5)
192 10. FEJEZET: A GENFI TANÁCS ERKÖLCSI EDIKTUMAI A HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLET TERÜLETÉN
195 10.1. Kálvin társadalmi etikája és a genfi Tanács erkölcsi statútumai
195 10.2. Az erkölcsi statútumok és teológiai-etikai hátterük
196 10.2.1. Tartózkodás a feltűnő ruhaviselettől és ékszerektől
196 10.2.2. Tartózkodás a túlzott alkohol- és ételfogyasztástól
201 10.2.3. Tartózkodás a buja tánctól és dalolászástól
205 10.2.4. Tartózkodás a szerencsejátéktól
207 11. FEJEZET: LUTHER MÁRTON HÁZASSÁGA, HÁZASSÁGJOGA ÉS TEOLÓGIÁJA
210 11.1. Luther házassága (1525)
210 11.2. Luther házasságának ellentmondásos megítélése
211 11.3. Luther házasságtanának egyházjogi vonatkozásai
212 11.4. Luther házasságtanának teológiai-etikai aspektusai
216 11.4.1. A házasság, mint sákramentum?
216 11.4.2. A házasság, mint a hűség szövetsége
217 11.4.3. A házasság, mint hivatás
219 11.4.4. Luther házasságtanának összefoglalása
222 12. FEJEZET: KITEKINTÉS. KÁLVIN HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÉLETRE VONATKOZÓ ELGONDOLÁSAINAK RECEPCIÓJA HAZÁNKBAN
223 12.1. A házassági és családi jog alakulása hazánkban a reformáció előtt
223 12.2. A házassági és családi jog alakulása hazánkban a reformáció után
226 12.2.1. Egyháztörténeti és jogi nehézségek
226 12.2.2. Házasságjog a korai protestáns zsinatokon
227 12.2.3. A Debrecen-Egervölgyi Hitvallás (1562)
228 12.2.4. A Canones, azaz: az egyházi regulák (1598)
230 12.2.5. A Canones Ruberiani (1605)
230 12.2.6. A Geleji Kánonok (1649)
231 12.2.7. Tarpai Libellus repudii et divortii Christiani-ja (1667)
232 12.2.8. Házasságjog a Habsburg időkben
234 12.2.9. Házasságjog a Kiegyezés után: az 1894. évi XXXI. tc.
236 12.3. Az abortusz és a homoszexualitás néhány aspektusa a hatályos magyar jogban…………….238 12.3.1. Az abortusz
238 12.3.2. A homoszexualitás
240 13. FEJEZET: EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA
245 SUMMARY
255 FÜGGELÉKEK
259 1.
sz. függelék: AZ INSTITUTIO HÁZASSÁGRA ÉS A HETEDIK PARANCSOLATRA VONATKOZÓ BIBLIAI HIVATKOZÁSAI (1536−1559)
260 2.
sz. függelék: A KONZISZTÓRIUM ÁLTAL TOVÁBBÍTOTT ÜGYEK A KISTANÁCSNAK (1541−1557)
261 3.
sz. függelék: A KISTANÁCS ELŐTTI JOGESETEK (1541−1550)
262 4.
sz. függelék: A KISTANÁCS ELŐTTI JOGESETEK (1551−1557)
263 5.
sz. függelék: AZ ÚRVACSORÁTÓL VALÓ ELTILTÁS OKAI (1542−1551, 1560−1596)
264 6.
sz. függelék: AZ ÚRVACSORÁTÓL VALÓ ELTILTÁS NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSBAN (1542−1551, 1560−1596)
265 7.
sz. függelék: A KONZISZTÓRIUM ÁLTAL TÁRGYALT ÜGYTÍPUSOK (1542−1544)
266 8.
sz. függelék: A KONZISZTÓRIUM HÁZASSÁGI ÉS CSALÁDI ÜGYEI (1546, 1552, 1557)
267 9.
sz. függelék: A KONZISZTÓRIUM DÖNTÉSTÍPUSAI (1542−1544)
268 10. sz. függelék: KÁLVIN BIBLIAMAGYARÁZATAI (1539−1565)
269 11.
sz. függelék: A GENFI AKADÉMIA HALLGATÓINAK ÉLETKORA 1561-BEN
270 12.
sz. függelék: KÁLVIN PRÉDIKÁCIÓINAK RENDJE (1548−1564)
271 13.
sz. függelék: A KISTANÁCS VALLÁSOS-ERKÖLCSI STATÚTUMAI (1490−1564)
272 14.
sz. függelék: SODOMIÁVAL KAPCSOLATOS BŰNESETEK GENFBEN (1444−1789)
276 IRODALOMJEGYZÉK
278 Kéziratok, ritka könyvek
279 Kálvin János művei
280 Tanulmányok és cikkek
282 Tanulmánykötetek és monográfiák
292

 
Copyright © 2000-2022. Minden jog fenntartva. Prospero Könyvei Budapest
Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: C/003 272  A Prospero a Prospero Könyvei Budapest Kft. EU Közösségi Védjegye (OHIM No. 003781564)
Prospero Könyvei Kft. | 1066 Budapest, Weiner Leó u. 20. | Tel.: (06-1) 301-0642, Fax: (06-1) 302-8410

Weboldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet Elfogadom

/katalogus/konyvek/index.html